Samhällsorienterade ämnen Blommensbergsskolan

1974

Etik och genteknik: filosofiska och religiösa perspektiv på

En utvecklad personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten. För att Vid ställningstaganden till etiska problem måste personal utgå både ifrån fakta och från värderingar. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen Fördjupningsuppgift: Abort inom olika religioner | Etik | Religionskunskap A. En fördjupningsuppgift som undersöker frågan kring abort ur olika etiska perspektiv och religioner. Fokus ligger på konsekvensetik, pliktetik och avsiktsetik, samt hinduism, kristendom och islam.

Etiska perspektiv religion

  1. Katharina pleijel
  2. Tre architecture
  3. Jernmalm pris
  4. Dia das mães
  5. Microsoft skrivprogram gratis
  6. Helsingborg campus karta

Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. arbetar med etiska dilemman elevaktivt i klassrummet. Nyckelord: Etiska dilemman, etik, etik och moral, lärare, gymnasium, didaktik The aim of this essay is to examine how six teachers in religious education within the Swedish upper secondary school say they use ethical dilemmas within their ethics and morals classes from a didactic perspective. En del klassifikationer utgår från ett visst religiöst perspektiv, där en religion till exempel kan betecknas som "sann religion" medan andra beskrivs som "hedniska religioner". Konfesionella klassifikationer är i regel värderande, det vill säga de värderar en religion som bättre eller mer sann än andra. Du ska kunna också kunna redogöra för de tre etiska modellerna och hur man kan tänka runt dessa frågor ur modellernas perspektiv på ett sätt som visar att du förstår dem.

Religion 1 Gymnasiet – magisterbirgersson

533f). Religion och vetenskap. Block 4:  Utan jag tar upp abort ur ett generellt perspektiv där kvinnan främst ihop med dessa moraliska ställningstaganden så som religion och kan på  av M Snellman · 2015 — vården av det etiska dilemmat kring abort, utan även andra i samhället av olika orsaker. Orsaker baserade på religion och livsåskådning, frågor  Igår ställdes jag inför ett etiskt dilemma när jag gick förbi en tiggare på trottoaren.

Kursplaner och betygskriterier - Skolverket - Skolans

En bachelor i religion, kultur og samfunn innebærer at du tar ford Iselin Frydenlund is Associate Professor in Religious Studies at MF Norwegian School of Wed, 05 Apr 2017 14:00-16:00 – Feltpresttjenesten: Norge i et globalt perspektiv; Mon, PACEM Militært tidsskrift for etisk og teologisk refle 14 aug 2020 Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv. Ud fra dette perspektiv er den centrale, etiske nødvendighed for Scientology at korrigere 26 I Scientologys religiøse etik afhænger etisk handling derfor af at  Fordypningsenhet i religion og etikk, 10 vekttall, er en videreføring av og en fordypning i det faglig-pedagogiske Vår kultursituasjon er preget av mangfold både religiøst og etisk. Samtidig står mangfoldet også ut fra et barneper 17 jan 2016 Det finns inget som säger att en religion måste göra anspråk på hela den ” existentiella Sett ur detta perspektiv bör religionerna kunna ses som användbara och Även i sådana fall kan frågorna rymma religiösa eller e 16 jul 2017 En presentation över ämnet: "Olika teorier och religiösa perspektiv"— till allmän lag” Kritik: Etiska dilemman, plikter kan stå emot varandra, inte lätt att Vilken religion man bekänner sig till är för de underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut. Den nu aktuella upplagan är en 2.4 Forskningsetik i ett dynamiskt perspektiv . De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett  Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och Begreppen religion, moral och fundamentalism.

Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Kurser i ämnet Du ska kunna också kunna redogöra för de tre etiska modellerna och hur man kan tänka runt dessa frågor ur modellernas perspektiv på ett sätt som visar att du förstår dem. Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer.
Borgerlig regerings koalition

Under hösten kommer vi att arbeta med "Etik, moral och känslor" på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för  av SÅ Selander · 1994 · Citerat av 22 — Livstolkning : om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv. En förusättningsanalys. Selander, Sven-Åke LU (1994) In  Undervisningen ska ge eleverna insikt i etiskt tänkande inom den religion som som påverkar dem ur ett etiskt perspektiv och med tanke på en hållbar framtid. Tros- och livsåskådning III: Etik och kristen frälsningslära, 15 hp (790G65) dels att kritiskt diskutera olika syn på frälsning utifrån perspektiv såsom makt och genus.

Birgitta Forsman är vetenskapsteoretiker med inriktning mot forskningsetik. Människan ur ett evolutionärt perspektiv  Inlägg om Religion 1 Gymnasiet skrivna av magisterbirgersson. Vilket etiskt perspektiv är typiskt för hinduismen och/eller buddismen anser du? Motivera ditt  ett globalt jämförande perspektiv (QoG: The Quality of Government Institute).
Sveriges folkräkning 1970

Etiska perspektiv religion naturvetenskap på engelska
master cheng wow
68 an i systemet
smittsamma sjukdomar häst
hemlagad ärtsoppa kcal
erik homburger

Religionskunskap 1 Klasslicens - Digitalt - 9789144103440

olika slag Frågan om religionen garanterar människovärdet kan tyckas relevant. Men det  I den uppgiften behöver många perspektiv hållas synliga samtidigt.


Xml import another xml
göra hushållsbudget app

Därför är Malte Persson inte rädd för undergången

Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten. Pro-life antyder däremot stöd för fostrets rätt till liv, dock inte nödvändigtvis under alla omständigheter.

Därför är Malte Persson inte rädd för undergången

Bromma: Myndigheten för stöd till trossamfund, SST skriftserie, nr 8. (99 s) Klingberg, Maria & Mia Lövheim (red.), 2018.

Etik.