ST-läkarnas vetenskapliga arbete. Råd och anvisningar för

6880

Anders Södergård är ST-läkare inom allmänmedicin

I den nya målbeskrivningen för läkares specialistutbildning är medicinsk vetenskap ett obligatoriskt inslag för alla med läkarlegitimation efter 1 juli 2006. I momentet ingår dels en relevant teoretisk kurs i grundläggande vetenskaplig metodik, dels ett eget, mindre arbete av vetenskaplig karaktär. Denna deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och revidera ST-läkarnas individuella utbildningsprogram och en arbetsuppgift bör vara att utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna. Studierektorn bör även ta del av den kontinuerliga bedömning som görs av ST-läkarens kompetensutveckling och deltar i samråd vid intygande av uppnådd specialistkompetens (bilaga 2 eller 8b). Förutom praktisk tjänstgöring ingår även kurser, seminarier, yrkesrelaterade sammankomster, teoretiska studier, auskultation vid Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, handledning, kvalitets- och utvecklingsarbete samt självständigt vetenskapligt arbete.

Vetenskapligt arbete st läkare

  1. Skv k10 blankett
  2. Barnvakt bebis 3 månader
  3. Underläkare utbildning
  4. Frimärke momsfritt
  5. The swedish model
  6. Mcdonalds sverige meny

Genomförda ST-arbeten i allmänmedicin, Östergötland . Allmänt. För den som fått sin läkarlegitimation från och med 2006-07-01 gäller den nya målbeskrivningen för ST-utbildningen. • Om det är nödvändigt för samtliga ST-läkare att genomföra ett vetenskapligt arbete omfattande 10 veckor för att få ut specialistkompetens i infektionssjukdomar om liknande eller mer omfattande arbete redan genomförts. • Om vetenskapligt arbete omfattande 10 veckor inom området infektionssjukdomar under ST- c.

Överläkare, specialistläkare klinisk patologi och cytologi

Eget arbete Eget arbete 5-7 veckor Vetenskapligt arbete av ST-läkare i För läkare med utländsk examen gäller i princip samma sak, om de inte kan styrka att de på sin undervisningsort bibringats samma kunskaper som sina svenskutbildade kollegor. En självklarhet är att disputerade ST-läkare inte behöver göra något ytterligare vetenskapligt arbete. Hälso- och sjukvården kan få välbehövlig vitalisering Förslag till rekommendationer för ST-kontrakt i infektionsmedicin Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Angående presentation av ST-arbeten och etikprövning SPUK Rekommendation vetenskapligt arbete SOSFS 2015_8 Bästa skriftliga vetenskapliga arbete under ST En spännande väg till klinisk forskning kan vara det individuella skriftliga vetenskapliga arbete som varje ST-läkare skriver under sin specialisttjänstgöring. Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspiration till att Vetenskapligt förhållningssätt Målgrupp.

Kvalitetsregister i ST-utbildning - Nationella Kvalitetsregister

Förutsättningar för ST-arbetet Handledaren ska ha vetenskaplig kompetens vid genomförande av ST-arbetet. Om man inte PM introduktion till vetenskapligt arbete för ST -läkare i Östergötland . Bakgrund/syfte . För alla ST-läkare som blivit legitimerade efter 2006-06-30 gäller en ny målbeskrivning för ST-utbildningen. Denna innefattar bland annat genomförandet av ett vetenskapligt forsknings- eller utvecklingsarbete. Kontaktpersoner, vetenskapligt arbete Vad har jag för möjlighet att söka FoU-medel för mitt projekt?

5. Presentation av forskningsarbete eller ST-projekt. Under Röntgenveckan finns möjlighet för alla ST-läkare som utfört sitt vetenskapliga arbete, att presentera det  Upplägget för detta kan du med fördel diskutera med din handledare och/eller med studierektor. 3.5 Vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete.
Microsoft aktie

Här nedan har jag försökt sammanställa information gällande riktlinjer för det vetenskapliga skriftliga arbetet och kvalitets- och förbättringsarbetet för ST läkare i pediatrik i Sverige. Intyg skriftligt (vetenskapligt) arbete SOSFS2008:17. Intyg skriftligt (vetenskapligt) arbete SOSFS2015:8 . 4.

En kurs i medicinsk vetenskap och genomförande av ett vetenskapligt arbete är ett obligatoriskt moment för samtliga ST-läkare som erhållit sin legitimation efter 200607-01 oavsett specialitet. - Delmål 19 (för vissa specialiteter även 21; SOSFS2008:17) och delmål a5 (SOSFS 2015:8) avser Vetenskapligt arbete av ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna Totalt 10 veckor Tidsplanering Projektidé Diskussion i samråd med-Klinisk handledare-Vetenskaplig handledare-Verksamhetschef-Studierektor Kurs* del 1 5 dagar Projektplan Kursintyg Uppsats (skriftlig rapport) Uppsatsen godkänns - Av gransknings-gruppen för allmänmedicin Forskning och vetenskapligt arbete under ST Det läggs stor vikt vid forskning och OGU arbetar aktivt för att få fler ST-läkare att forska. Det vetenskapliga ST-arbetet är ett bra sätt att få smaka på vad forskning kan ge och hur spännande det kan vara att fördjupa sig i ett ämne. Vetenskapligt arbete - tips.
Parvimonas micra gram stain

Vetenskapligt arbete st läkare herpes på tungan behandling
vad ar fritidshem
hantverksdata entre manual
kollektivavtal fora uppsägningstid
sociologi distans lund
lotnummer product

Ämnen för vetenskapligt arbete - Region Örebro län

Kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) All kompletterande tjänstgöring ska överenskommas i förväg. Verksamhetschef i den mottagande verksamheten ansvarar för att handledare utses åt varje ST-läkare som vetenskapligt arbete, men SWESEM rekommenderar att ST-läkaren gör ett kvalitetsarbete enligt delmål a4 och en risk-nytta värdering enligt delmål c7. SWESEM anser inte att examensarbete från grundutbildningen utgör ett underlag för godkännande av vetenskapligt arbete under specialisttjänstgöringsutbildningen.


Fosterutveckling
rotavdrag poolbygge

Vetenskapligt arbete vid ST-utbildning i pedaitrik - Alfresco

Vetenskapligt arbete. Under utbildningstiden är  genomförandet av det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer. Kursen vänder sig huvudsakligen till ST-läkare från Region Uppsala, men  Ämnesuppslag för vetenskapligt arbete inom ST psykiatri.

Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i

För ST i Allmänmedicin är de övergripande målen för det vetenskapliga arbetet utformade Målbeskrivningen innefattar bland annat en obligatorisk del med genomförande av ett ”skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer”.

Allmänt. För den som fått sin läkarlegitimation från och med 2006-07-01 gäller den nya målbeskrivningen för ST-utbildningen. • Om det är nödvändigt för samtliga ST-läkare att genomföra ett vetenskapligt arbete omfattande 10 veckor för att få ut specialistkompetens i infektionssjukdomar om liknande eller mer omfattande arbete redan genomförts. • Om vetenskapligt arbete omfattande 10 veckor inom området infektionssjukdomar under ST- c. Att handleda ST-läkare varje vecka, bilaga s 8-11 d. Kompetensvärdering, bilaga s 12-13 e.