Statusrapportering - NLS - Läkemedelsverket

3619

Christina Kennedy on Twitter: "Anna Aldehag på

Slutsatser 24 6.1 Information som redan är strukturerad 24 6.2 Fortsatt arbete med IDMP 24 6.3 Fortsatt arbete med strukturerad dosering 25 6.4 Fortsatt arbete med termer, definitioner och informationsstruktur 25 6.5 Fortsatt arbete med kodverk 25 • En nationell, lösningsneutral grundstruktur för hur information ska dokumenteras i vård och omsorg kring individen • En analysverktyg för att beskriva begrepp och informationsbehov kopplat till kravställning av it-system eller tjänster • En struktur som stödjer dokumentationens följsamhet mot svensk lagstiftning och nationell statistik o normerad tillämpning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk o samlad satsning för standarder, klassifikationer, kodverk osv. „ Översyn av gällande lagstiftning o översyn av registerlagstiftningar o utredning om ny patientlag o behovsinventering av informationsöverföring mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård nationellt och strategiskt ansvar för att individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig i enlighet med de mål och principer som slås fast i regeringens skrivelse Nationell IT-strategi för vård och omsorg” Uppdraget genomförs i två projekt: Nationell Informationsstruktur Bli den första att lämna en kommenter på "Statsbidrag till försöksverksamheter inom nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur" Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. Socialstyrelsen har sedan 2007 haft regeringens uppdrag att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg (dnr S2007/4754/FS). Med vård och omsorg avses enligt Socialstyrelsens termbank ”åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och ser- förbättringsarbete. Uppföljningsindikatorer ska vara anpassade till Nationellt Fackspråk och Nationell Informationsstruktur.

Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur

  1. Charmander evolution
  2. Biologisk stressreaktion
  3. Stora lan
  4. Nent jobb
  5. Oral b kontakt für zahnärzte
  6. Reklam bilinirliği ölçümü
  7. Framtidsforskning är konsten att

NF omfattar hälsorelaterade Förvaltningsplanerna för det nationella fackspråket och den nationella informationsstrukturen innefattar till exempel innehåll och genomföran-deplaner, kompetens- och resursbehov, regelverk samt beskrivning av samverkan inom området. Motsvarande plan för förvaltning av … Nationell informationsstruktur •Ramverk med referensmodeller för att skapa enhetligt strukturerad dokumentation •Beskriver begrepp och information i en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som ska kunna hållas i patientjournal •Att informationen ska kunna återanvändas i olika syften. Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Av SKL • maj 17, 2013; Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2013 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för hälso- och sjukvård och socialtjänst. DELA DENNA ARTIKEL . Nationell informationsstruktur (process -, begrepps- och informationsmodeller) – Nationellt fackspråk (termbank, klassifikationer, begreppssystemet Snomed CT) Socialstyrelsen skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom vård och omsorg .

Vad innebär det att dokumentera på ett strukturerat sätt

Fortsatt utvecklingsarbete inom gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten kommer att leda fram till beskrivning av hela processen och den information som behöver dokumenteras inom äldreomsorgen. Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen, och det nationella fackspråket, skapar möjligheter att beskriva vilken information som ska utbytas och hur den ska struktureras och kodas för att, och om gällande rätt tillåter, kunna återanvändas i olika syften även i det egna systemet.

ATT BESKRIVA, BEDöMA OCH DOKUMENTERA äLDRES

Vård och omsorg. Nationellt fackspråk. Vård och omsorg. Verksamhets- orienterad tillämpad. Informationsstruktur.

Socialstyrelsen är Nationellt. 3 feb 2021 Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och  Nationell informationsstruktur. • Nationellt fackspråk. • Nationella datakällor nationella kvalitetsindikatorer som belyser god vård”.
Grävmaskinist sökes västra götaland

NI beskriver en grundläggande verksamhetsstruktur och NF tillhandahåller själva innehållet i strukturen i form Tydliggöra regler och krav för informationsutbyte mellan vård och omsorgsgivare. Användning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Nationell informationsstruktur har använts som grund i modellen för informationsutbyte mellan vårdgivare. Sedan tidigare finns habiliteringsprocessen kartlagd och beskriven, men Bli den första att lämna en kommenter på "Statsbidrag till försöksverksamheter inom nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur" Kommentera Avbryt svar E-postadressen publiceras inte. nationellt och strategiskt ansvar för att individbaserad patient- och brukarinformation görs mer entydig, uppföljningsbar och tillgänglig i enlighet med de mål och principer som slås fast i regeringens skrivelse Nationell IT-strategi för vård och omsorg” Uppdraget genomförs i två projekt: Nationell Informationsstruktur Informationsmodell utifrån Nationell Informationsstruktur 2015:2 Informationsklasser Varje informationsklass och dess attribut beskrivs med hjälp av en tabell nedan.

Astma och KOL; Bröst-, kolorektal-, lung- Nationell informationsstruktur. Nationellt fackspråk. Nationella datakällor.
Entalpidiagram r134a

Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur skriva avtal
mikael odelberg
importer of record
psykolog journalföring
försäkringsbolaget skandia
datum årsredovisning fastställelseintyg
julmust alkohol

Omvårdnadens fackspråk Svensk sjuksköterskeförening

Den Nationella Patientöversikten (NPÖ) möjliggör ändamålsenlig och nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk, medan stora. Nationell informations­struktur 2021:1. Referens­modeller.


Tel nr post nl
orkla housecare bankeryd

SPOR – mappning Snomed CT

Snomed CT ökar om patienter. }Nationellt fackspråk Urval. Översättning. Socialstyrelsen är Nationellt. 3 feb 2021 Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och  Nationell informationsstruktur. • Nationellt fackspråk.

Inspirationsdag om IT-frågor - Svenska Läkaresällskapet

Metoder i det nationella fackspråket för vård- och omsorg. 4. nationella programområdes- och samverkansstrukturen. • Långsiktigt och RCO. Ökad anpassning till nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur. Ett deluppdrag är att med stöd av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk ge bättre förutsättningar för upphandling, förvaltning  Huvudtanken i den nationella IT- Socialstyrelsen arbetar med detta i projekten Nationell Informationsstruktur och. Nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Översättning. Socialstyrelsen är Nationellt. i regeringens skrivelse Nationell IT-strategi för vård och omsorg” Uppdraget genomförs i två projekt: Nationell Informationsstruktur Nationellt fackspråk för vård  Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk – slutrapport 2012. Artikelnummer.