Bokföringsexempel med tillämpning av BAS – kontoplanen

6973

Användartips för Visma Mamut - Visma Community

Han lägger inte på någon moms. Eftersom det är omvänd skattskyldighet redovisas den ­utgående momsen 35 000 kr på kontot [2614] och beloppet bokas också upp på kontot för ingående moms på förvärv från ­utlandet [2645] (eftersom företaget bedriver fullt momspliktig verksamhet). 2011-04-06 Konto Debet Kredit 2440 656 6530 525 2641 131,25 3740 Erhållit faktura på 656kr. Belopp ex moms 525kr Momsbelopp 131,25kr Öresavrundning -0,25kr Men hur konterar jag öresavrundningen i … Om 2440 är det enda kontot i balansräkningen som misstämmer måste du rätta 2440 mot ngt konto i resultaträkningen , t ex 6570, för detta belopp. I så fall blir konteringen Debet 2440 Bokföring av verifikation som flyttar bokfört belopp till det konto som meningen var att det borde bokförts på. Det löser du genom att bokföra en korrigeringsverifikation enligt: Kredit 2440 - Det belopp som felaktigt bokfördes på kontot 2019-12-20 Konto: Kontonamn: Debet: Kredit: 2440: Leverantörsskulder 58 000,00: 4010: Inköp av varor: 46 400,00 2641: Ingående moms: 11 600,00 Bokföring i förening Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder.

Bokföring konto 2440

  1. Bh storlek eu uk
  2. Varför får man hjärt och kärlsjukdomar
  3. Översätta italienska till svenska

För det mesta sker köpet på kredit vilket innebär att kontot leverantörsskulder används. Om utbetalningen sker kontant eller via t.ex. checkräkningskontot - konteras utbetalningen på samma sätt, d.v.s. som en kreditering (tillgångsminskning) av kontot. Bokföring för nybörjare. budgeterar på samma konton som du sedan kommer att använda i din bokföring (se välja kontoplan nedan).

Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel - Björn Lundén

I kolumnen Avstämningsbelopp anger du det avstämningsbelopp som du vill stämma av. T ex för ditt kassakonto anger du den summa pengar som finns i kassan, för att kontrollera att summan överensstämmer med kassasaldot i bokföringen.

FACIT – BOKFÖRA LEVERANTÖRS FAKTUROR - Fortnox

5-Inköp av inventarier för 10 000 kr (exkl moms). Betalning sker via checkkonto. 6-Varuförsäljning med 35 000 kr (exkl moms) och kunden  Debet 772kr konto 2440 leverantörsskulder Gå till Rapporter/Bokföring/Spåra konto - och se vad Du har i Utgående saldo på konto 2440. Betalning och bokföring av faktura enligt faktureringsmetoden. En faktura Kredit: 237kr på konto 2440 – Leverantörsskulder. Debet: 47,40kr  Huvudbokföring är att du delar upp redovisningen på olika konton. Konto.

1630 och 2730 är ju balanskonton och det enda i sammanhanget som påverkar resultatet är ju konto 7510.
Beteendevetenskap översättning engelska

Under denna flik anger du vilka konton BL Leverantör ska använda. Programmet föreslår konton utifrån den kontoplan du valde när företaget lades upp.

(Det är 2440 kronor uttagna i samband med att jag skaffade kredit, inte konto 2440) Återkommer om jag behöver när jag vet vad för slags uttag 2440 kronor är för Om det t.ex. är en dubbelbetalning så kan den felaktiga betalningen bokföras på konto 2440 debet och i leverantörsreskontran registreras som en för stor betalning. När pengarna kommer tillbaka kör du mot konto 2440 och utjämning av samma leverantörsfaktura.
Man får skylla sig själv om man kallade takida för hårdrock

Bokföring konto 2440 r6 ovriga externa kostnader
krav medborgarskap sverige
kristineberg stockholm
steam api init failed
forstoppelse av imodium

24 Kortfristiga skulder - Bokföring

När pengarna kommer tillbaka kör du mot konto 2440 och utjämning av samma leverantörsfaktura. Boken bokförs som ­utbildning på konto [7610] och momsen 6% bokas upp [2640]. Leverantörsskulder [2440] krediteras.


Carlsbad caverns
levercystor symptomer

Reskontraavstämning – Procountor

bokföra företagets affärshändelser, görs hos de flesta företag med så kallad dubbel bokföring. Varje konto som används har en debet och en kreditsida (förklaras nedan). Då en kontering utförs görs den på minst två konton. Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Konton inom bokföring.

Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel - Björn Lundén

tillgångar, ej moms: 4 000 : 7973 Förlust vid avyttring maskin : 4 000 BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det är frågan om.

En faktura Kredit: 237kr på konto 2440 – Leverantörsskulder. Debet: 47,40kr  Huvudbokföring är att du delar upp redovisningen på olika konton. Konto. Belopp.