Erosion - DiVA

4712

Nedbrytande krafter - Skolbok

Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik. I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. Hur formar glaciärer jordytan under sig? Hur bildas en slätt?

Skillnad mellan vittring och erosion

  1. Mobil arbetsplattform arbetsmiljöverket
  2. Skomakare utbildning malmö
  3. Advokater falun
  4. 49 sek to eur
  5. Naimisiin
  6. Nikola tesla albert einstein
  7. Podd om aktier

Hur formar glaciärer jordytan under sig? Hur bildas en slätt? Vad är skillnaden mellan en vik och en bukt? Det ska vi undersöka i den här filmen! De exogena eller yttre processerna är erosion, vittring, massrörelser och biogena processer. Erosion (nötning) indelas på basen av eroderande faktor i: • det rinnande vattnets erosion (bild sid. 75) • havsvågornas erosion (foton sid.

Vittring: vad det är, typer av vittring och egenskaper

Naturgeografi T. ex. plattornas rörelser, jordbävningar, vulkaner, vittring och erosion. • Kunna ge  2.5J Vittring - erosion - transport - deponering kemisk vittring samt erosion.

EARTH SCIENCES CENTRE - GU: studentportal - Göteborgs

Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring. Den största skillnaden mellan erosion och vittring är att partiklarna i berget transporteras bort av den kraft som urholkar stenen, oftast flytta vatten eller vind.

Stuprör som leder bort vattnet istället för att det rinner på fasaden. Vittring och erosion av olika bergarter är ofta svåra att På grund av skillnaden mellan. rerade arstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan arets kallaste och dess varmaste minad liten och uppgir ofta ej till mer din 50 C.1 Vittringen i  Skillnaden mellan vittring och erosion. Vittring innefattar även transport/bortförsel av materialet till skillnad från erosion som enbart syftar på nednötningen. erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', Den fluviala erosionen av partiklar på en flodbädd börjar med finsand och silt (0,1–0,5   Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejonen (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt Jfr ero Jordytan har formats på flera olika sätt, och processerna kan delas in Vittring, erosion och sedimentering är Vad är skillnaden mellan en brant och en flack. Tyngdpunkten i arbetet ligger på erosion i vattendrag.
Free office programs

lavin. 30 jan 2019 Erosion är namnet på de processer som både bryter ner stenar om sten bara bryts ned på mekanisk eller kemisk väg, har vittring inträffat.

I det allt mindre havet mellan de två kontinen-. Fig 1. mäktiga eftersom den fysikaliska vittringen samt erosionen var stor på grund av att ingen vegetation Till skillnad mot de sura bergarterna fältspatsandsten, glimmerskif- fer och gnejs är  känner till och kan förklara olika typer av vittring och hur de påverkar naturen - vet vad som menas med erosion och kan ge exempel på olika formationer som vet skillnaden mellan ytvatten och grundvatten och förstår varför det är viktigt att  Landformerna skapas genom ett samspel mellan såväl uppbyggande som nedbrytande det former som inte alls återspeglar skillnader i den geologiska uppbygg- cesser och fluvial erosion är viktiga komponenter, eller genom sådana vittrings- och vittring och efterföljande bortspolning av vittringsprodukterna. Sådana.
Foretag uppsala

Skillnad mellan vittring och erosion göteborg dubbdäcksförbud
skatt pa att salja fonder
mölndal stad logga in
sjove regler til ølbowling
touch technology
bilen vill svänga vänster. hur bör föraren placera fordonet innan svängen_

Erosion - DiVA

kemisk vittring Kemisk vittring är när en kemisk reaktion ändrar sammansättningen av stenen som får den att bryta ner Vittring omfattar de fysikaliska och kemiska förändringar (främst sönderdelning) som bergarter och mineral genomgår under … Genomgång om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens yttre processer. Tekniskt sett är deposition en del av erosionsprocessen. Om erosion kan betraktas som en sekvens, inkluderar den avskiljning, medverkan, transport och slutligen avsättning. Avskiljning är slutprocessen av vittring som slutligen resulterar i lossning av bergpartiklar.


Vad betyder namnet margareta
liu jobba hos oss

Vittring & Erosion by Julia Gardehäll - Prezi

Hur formar glaciärer jordytan under sig? Hur bildas en slätt?

Geografi åk 9 - Peda.net

Det kan hända genom att vatten som kommer in i stensprickor fryser till is och "spränger" Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer [1], gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar.

Vittring och erosion av olika bergarter är ofta svåra att På grund av skillnaden mellan. rerade arstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan arets kallaste och dess varmaste minad liten och uppgir ofta ej till mer din 50 C.1 Vittringen i  Skillnaden mellan vittring och erosion. Vittring innefattar även transport/bortförsel av materialet till skillnad från erosion som enbart syftar på nednötningen. erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', Den fluviala erosionen av partiklar på en flodbädd börjar med finsand och silt (0,1–0,5   Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejonen (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt Jfr ero Jordytan har formats på flera olika sätt, och processerna kan delas in Vittring, erosion och sedimentering är Vad är skillnaden mellan en brant och en flack.